Begravningsbyrå Huhta & Finne – begravningstjänster i Vasa med omnejd.

Vi betjänar med årtiondens erfarenhet – med respekt för Dig och dina närståendes önskemål.

Tillförlitliga begravningstjänster sedan 1983

Då företaget grundades på 1980-talet, var begravningsbyrån belägen i Finlands Banks hus i över ett årtionde. År 1999 flyttade företaget till sin nuvarande affärslokal på adressen Hovrättsesplanaden 5.


Som begravningsbyrå vill vi kunna erbjuda ett mångsidigt utbud av tjänster och en god kundservice. Vi finns här för dig och för att hjälpa till när någon nära dig gått bort. Vi erbjuder även den hjälp och stöd du behöver i din stund av sorg.


Vi tar alltid fullt ansvar över alla begravningsarrangemang som beställts av oss och iakttar naturligtvis diskretion samt tystnadsplikt i allt som oss anförtros.


Vi är medlem i Finlands Begravningsbyråers Förbund.