Information inför begravning

Ta kontakt och fråga mera

Vi har sammanställt en kort text som hjälp i situationer då begravningsarrangemang är aktuella. Ett dödsfall kan ofta komma som en chock och att ordna begravning kan kännas utmanande.

Bekanta dig med instruktionerna nedan om hur man kan gå till väga med begravningen. 

Vi ger gärna ytterligare tilläggsinformation och hjälper er att ordna en fin och värdig begravning.

Vad skall göras när en närstående går bort?

Ifall personen har gått bort på ett sjukhus eller en vårdanstalt, tar personalen hand om de praktiska arrangemangen. En läkare överför informationen om den avlidnes bortgång till befolkningsdatasystemet och skriver ett begravningstillstånd. Begravningsbyrån tar hand om begravningstillståndet och förmedlar det vidare till rätt mottagare, vilket oftast är gravkontoret eller krematoriet.

 

Ifall en persons bortgång inträffar utanför sjukhus eller vårdanstalt så bör alltid polis tillkallas. Vid behov kommer polisen att undersöka dödsorsaken närmare.


Ett sätt för familjen att informera om en närståendes bortgång är genom sorgeflaggning. Flaggan kan hissas i halvstång hemma hos den avlidne, serviceboendet eller på den avlidnes arbetsplats. Detta sker normalt antingen samma dag som personen gått bort eller följande dag. Flaggan brukar även vara i halvstång på den plats där minnesstunden hålls.

Vilka pappersarbeten medför ett dödsfall?

Begravningstillståndet är det viktigaste dokumentet som behövs för att ordna en begravning. Vanligtvis är det begravningsbyrån som begär begravningstillståndet från sjukhuset samtidigt som den avlidne transporteras vidare till platsen där jordfästningen senare äger rum. Kom ihåg att meddela om din närståendes bortgång till dennes arbetsplats, bank, FPA samt försäkringsbolag.


När skall begravningen ske? Du kan i lugn och ro planera detaljerna för begravningen, bestämma ett datum och bjuda in vänner och bekanta. Vanligtvis ordnas en begravning två till tre veckor efter personens bortgång.

 

 

 

Bouppteckning

En bouppteckning över den avlidnes egendom skall förrättas inom tre månader från dödsfallet.

Vid bouppteckningen utreds dödsboets tillgångar och skulder samt arvingar och testamentstagare för arvskifte och arvsbeskattning. Vi rekommenderar att man vänder sig till en expert för att sköta om bouppteckningen. Bouppteckning går bra att ordna via oss.