Till vår begravningsbyrås tjänster ingår askspridning till havs

Askspridning till havs är ett värdigt sätt att ta ett sista farväl av den avlidne.

Askspridning i havet

En sista önskan för många är att få sin aska utspridd i havet. Det är dessutom ett fint och värdigt sätt att ta farväl av den avlidne.

 

Vår begravningsbyrå har en egen båt som kan användas för att ordna utspridning av aska i havet. Båten rymmer 7 personer och erbjuder goda förutsättningar att ordna ett värdigt sista avsked tillsammans med Er.

 

Utanför Vasklot på Vasa stads vattenområde finns ett område där askan får spridas ut.
Vi sköter om nödvändiga tillstånd samt kontakt till myndigheterna inför ceremonin.

 

För att sprida ut askan på övriga områden krävs alltid tillstånd av områdets eller vattenandelslagets ägare. Tillståndet kan vara ett fritt formulerat dokument som innehåller områdets ägares tillåtelse samt områdets exakta plats. Detta förfarande gäller både vatten- och landområden.

 

Urnan hämtas ofta samma dag som askan sprids ut eller dagen före. Antingen av en anhörig eller av oss på begravningsbyrån.

 

Pris för spridning av aska med vår båt från 200€.