Ensiohjeet tueksesi hautajaisjärjestelyihin

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Olemme koonneet tiiviin hautausoppaan avuksi tilanteisiin, joissa hautajaisjärjestelyt ovat ajankohtaisia. Kuolemantapaus sekoittaa usein läheisten arjen,
ja hautajaisjärjestelyt voivat osoittautua etenkin yllättävässä tilanteessa haastaviksi.


Tutustu oheisiin ohjeisiin siitä, mitä hautausta ja hautajaisia järjestellessä on hyvä ottaa huomioon. Me annamme mielellämme lisätietoa hautausprosessin yksityiskohdista.

Ensiohje vainajan omaisille

Suruviestin saapuessa, ei aina ole tiedossa mistä aloittaa. Helpointa on ottaa yhteys hautaustoimistoon tai vainajan oman seurakunnan puoleen.

 

Omaisilla on aina oikeus itse valita käytettävä hautaustoimisto. Viranomaisilla, esimerkiksi poliisilla tai sairaalahenkilökunnalla, ei ole oikeutta suositella tiettyä hautaustoimistoa.

 

Hoidamme kaikki hautajaisjärjestelyt puolestanne. Varaamme teille papin, kanttorin, kirkon tai kappelin aina muistotilaisuuden pitopalveluihin asti. Hautausjärjestelyjä voitte hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu.

 

Tieto kuolemasta lähetetään virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy esim. seurakuntaan, Kelan toimistoon, useimpiin pankkeihin jne. Virasto- ja pankkiasioita voitte hoitaa rekisteriviranomaiselta (väestörekisteri, seurakunta) saatavalla virkatodistuksella.

Virkatodistukset tilataan Vaasan aluekeskusrekisteriltä puh. 041 730 2591.

 

Omaisten on hyvä olla mahdollisimman pian yhteydessä vainajan mahdolliseen työnajantaan, pankkiin sekä taloyhtiöön. Huomioithan, ettei tieto kuolemasta välttämättä välity erilaisiin yhdistyksiin ja kerhoihin.

Hautauslupa ja kuolintodistus

Ennen hautausluvan tai kuolintodistuksen kirjoittamista voidaan joutua selvittämään kuolinsyy.

 

Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi silloin, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esimerkiksi tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi. Kaikista oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista ja vainajan kuljettamisesta tutkimuspaikalle vastaa valtio.

 

Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista lääketieteellisen ruumiinavauksen aiheuttamista kustannuksista.

 

Kun kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta, läheistänne hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan. Hautauslupa tarvitaan seurakunnalle hautaamista ja mahdollista tuhkaamista varten. Hautausjärjestelyjä voitte hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu. Toimitamme puolestanne hautausluvan sitä tarvitseville tahoille.

 

Kuolintodistuksesta selviää vainajan kuolinsyy ja se kirjoitetaan vasta kaikkien kuolemansyyn selvittämisen edellyttämien laboratorio ym. tutkimusten valmistuttua. Tähän voi toisinaan kulua jopa kuukausia. Hautaustoimisto ei tarvitse kuolintodistusta, eikä sitä tarvita myöskään viranomaisten kanssa asioitaessa.

Hautajaisjärjestelyt

Hoidamme toivomustenne mukaisesti yhteydet tarvittaviin tahoihin hautauksen järjestämiseksi.

Varaamme ajat, paikat ja toimittajat hautaustilaisuutta varten. Kauttamme on mahdollista myös hoitaa muistotilaisuuden järjestelyt, ohjelmalehtisien painatukset, hautajaiskukkaset sekä hautakiviasiat.

 

Kirkkoon kuulumattoman hautaus voidaan järjestää myös seurakunnan tiloissa. Pappi voi pyydettäessä toimittaa myös kirkkoon kuulumattoman siunauksen, mikäli vainaja ei ole eläessään selvästi ilmaissut tahtovansa toisin.

 

Jokaisella on oikeus tulla haudatuksi oman kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Tämä koskee myös kirkkoon kuulumattomia vainajia, sillä kirkon hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina.

 

Hautaustapa vaikuttaa hautapaikan valintaan, joten etukäteen on hyvä miettiä eri hautaustapojen välillä.

Niin arkkuhautauksen kuin uurnahautauksen siunaustilaisuuden kulku on hyvin samanlainen.

 

Tuhkaukset suoritetaan Vaasan krematoriossa pääsääntöisesti heti seuraavalla viikolla siunaustilaisuudesta.
Uurnan nouto- sekä laskuajan voi varata Vaasan hautausmaan kappelista puh. 044 480 8471